Menu

Religieblog van Anne-Ruth


Over ons

Religieblog van Anne-Ruth

Welkom op mijn blog! Mijn naam is Anne-Ruth en ik ben de trotse eigenares van deze blog. Sinds twee jaar heb ik mijn bachelor diploma Religiewetenschappen op zak en ben sindsdien druk met zelfstudie in dit vakgebied. Graag wil ik voor een wijd publiek hoogwaardige blogposts schrijven over alles wat met religies te maken heeft. Hoe wordt religie vandaag de dag beschouwd en wat is de waarde van religie in onze samenleving? Het zijn vragen waar ik in mijn blogposts antwoord op hoop te geven. Je kunt hier voor alle soorten religieuze onderwerpen terecht. Ik wens je veel leesplezier en bedank je voor jouw bezoek aan mijn blog.

Categorieën

Recente artikelen

[QAD] Islamitische gebruiken: het rituele gebed en gebedstijden
7 december 2017

Tijdens mijn studie godsdienstwetenschap heb ik ve

[QAD] Islamitische gebruiken: het rituele gebed en gebedstijden

Tijdens mijn studie godsdienstwetenschap heb ik veel geleerd over Islamitische gebruiken. De studenten waren echter over het algemeen christelijk met hier en daar een verdwaalde atheïst. Geboren en getogen in een dorp waar pas het laatste decennium mensen uit Marokko, Turkije en andere Islamitische landen zijn komen wonen, kwam ik niet vaak in aanraking met moslims. Pas toen ik ging werken in de stad kreeg ik een Marokkaanse collega en maakte ik kennis met de praktische kant van het geloof.

De vijf zuilen van de Islam

Mijn collega, laten we hem voor het gemak Mo noemen, was een praktiserend moslim. Hij kwam bij ons werken tijdens de Ramadan. Dat was voor hem misschien niet zo'n goede timing qua energiebalans, maar het leverde wel interessante gesprekken op – om over de lekkernijen die hij na het Suikerfeest meebracht nog maar te zwijgen.  Mo vertelde me over een aantal Islamitische gebruiken, één daarvan was de salat, het rituele gebed. De salat is een van de zuilen van de Islam en daarmee een verplicht onderdeel van de geloofspraktijk. De andere zuilen zijn de geloofsbelijdenis (sjahada), het geven van aalmoezen (zakat), de ramadan (saum) en een pelgrimstocht naar Mekka (hadj). 

Het rituele gebed

De salat moet vijf keer per dag gebeden worden. De vijf gebeden hebben ieder een eigen naam en moeten op een bepaald tijdstip verricht worden. De gebedstijden worden bepaald door de stand van de zon. Elke dag van het jaar kent door de veranderende stand van de zon andere gebedstijden. Op internet zijn overzichten van actuele gebedstijden te vinden. Er wordt gebeden bij de dageraad (fajr), in de middag (dhuhr), in de namiddag (asr), bij zonsondergang (maghrib) en voor de nacht (isha).  Wie weleens een moslim heeft zien bidden, weet dat er bij het rituele gebed bepaalde verrichtingen komen kijken. Het is een afwisseling van staan, zitten, knielen en buigen terwijl men Arabische teksten reciteert. Het gebed vindt individueel plaats, in de huiselijke kring of in een groep in de moskee waarbij een Imam voorgaat. Op de vrijdagmiddag is iedere mannelijke moslim verplicht het gebed in de moskee te verrichten. 

Discipline door geloof

Ik kan niet anders dan respect hebben voor moslims die de discipline op kunnen brengen om vijf keer per dag te bidden. Net zoals ik respect heb voor het vasten tijdens de Ramadan. Ik kan, net als veel mensen met mij, niet functioneren zonder eten. Het geloof geeft moslims echter de kracht om het toch vol te houden. Met het Suikerfeest zou ik daarentegen minder moeite hebben.

Voor meer informatie spreek met Sunnah Center Winkel.